Niños/as/ Umeak

Acercamiento a los lenguajes artísticos / Hizkuntz artistikoen hurbilketa

Plástica, Agenda 21 y medioambiente /Plastika, Agenda 21 eta ingurumena

Canciones del mundo / Munduko abestiak

Jugando con la música/ Musikarekin olgetan

Estimulación infantil a través del lenguaje musical, corporal y plástico / Haur estimulazioa musika, plastika eta gorputz hizkuntzen bidez.

Expresión artística a través de la plástica ( dibujo, pintura, escultura, construcción tridimensional) / Adierazpen artistikoa plastikaren bitartez ( marrazketa, margoketa, eskultura, hiru dimentsioetako eraikuntza)

Creando con instrumentos reciclados/ Musika-tresna birziklatuekin sortuz

Música y plástica / Musika eta plastika

Jugando y creando con la arcilla y la naturaleza / Buztina eta naturarekin jolastuz eta sortuz

Interculturalidad/ Kulturaniztasuna